هاست لینوکس دانلود پلن پایه


 • 5000 مگابایت فضای وب سایت
 • نامحدود پهنای باند مجاز ماهیانه
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • HDD تکنولوژی استوریج
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
هاست لینوکس دانلود پلن استاندارد


 • 10000 مگابایت فضای وب سایت
 • نامحدود پهنای باند مجاز ماهیانه
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • HDD تکنولوژی استوریج
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
هاست لینوکس دانلود پلن ویژه


 • 20000 مگابایت فضای وب سایت
 • نامحدود پهنای باند مجاز ماهیانه
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • HDD تکنولوژی استوریج
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
هاست لینوکس دانلود پلن پیشرفته


 • 40000 مگابایت فضای وب سایت
 • نامحدود پهنای باند مجاز ماهیانه
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • HDD تکنولوژی استوریج
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP