سرور مجازی IR-plan512


 • 1 هسته 1200 مگاهرتز پردازنده
 • 512 مگابایت رم
 • 20 گیگابایت هارد دیسک
 • 30 گیگابایت ماهانه پهنای باند
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت شبکه
 • پارس آنلاین تهران مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel
سرور مجازی IR-plan1024


 • 1 هسته 1500 مگاهرتز پردازنده
 • 1024 مگابایت رم
 • 25 گیگابایت هارد دیسک
 • 40 گیگابایت ماهانه پهنای باند
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت شبکه
 • پارس آنلاین تهران مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel
سرور مجازی IR-plan2048


 • 2 هسته 1800 مگاهرتز پردازنده
 • 2048 مگابایت رم
 • 35 گیگابایت هارد دیسک
 • 60 گیگابایت ماهانه پهنای باند
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت شبکه
 • پارس آنلاین تهران مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel
سرور مجازی IR-plan3072


 • 3 هسته 2000 مگاهرتز پردازنده
 • 3072 مگابایت رم
 • 50 گیگابایت هارد دیسک
 • 90 گیگابایت ماهانه پهنای باند
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت شبکه
 • پارس آنلاین تهران مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel
سرور مجازی IR-plan4096


 • 4 هسته 2500 مگاهرتز پردازنده
 • 4096 مگابایت رم
 • 60 گیگابایت هارد دیسک
 • 120 گیگابایت ماهانه پهنای باند
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت شبکه
 • پارس آنلاین تهران مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel
سرور مجازی IR-plan5120


 • 4 هسته 3000 مگاهرتز پردازنده
 • 5120 مگابایت رم
 • 70 گیگابایت هارد دیسک
 • 140 گیگابایت ماهانه پهنای باند
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت شبکه
 • پارس آنلاین تهران مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel
سرور مجازی IR-plan6144


 • 5 هسته 3000 مگاهرتز پردازنده
 • 6144 مگابایت رم
 • 80 گیگابایت هارد دیسک
 • 160 گیگابایت ماهانه پهنای باند
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت شبکه
 • پارس آنلاین تهران مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel
سرور مجازی IR-plan8192


 • 5 هسته 3000 مگاهرتز پردازنده
 • 8192 مگابایت رم
 • 100 گیگابایت هارد دیسک
 • 180 گیگابایت ماهانه پهنای باند
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت شبکه
 • پارس آنلاین تهران مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel