سرور مجازی GR-plan512


 • 1 هسته 1024 مگاهرتز پردازنده
 • 512 مگابایت رم
 • 35 گیگابایت هارد دیسک
 • 2 TB پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner آلمان مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel
سرور مجازی GR-plan1024


 • 1 هسته 1024 مگاهرتز پردازنده
 • 1024 مگابایت رم
 • 60 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner آلمان مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel
سرور مجازی GR-plan2048


 • 2 هسته 2048 مگاهرتز پردازنده
 • 2048 مگابایت رم
 • 90 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner آلمان مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel
سرور مجازی GR-plan3072


 • 2 هسته 2048 مگاهرتز پردازنده
 • 3072 مگابایت رم
 • 130 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner آلمان مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel
سرور مجازی GR-plan4096


 • 3 هسته 3072 مگاهرتز پردازنده
 • 4096 مگابایت رم
 • 150 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner آلمان مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel
سرور مجازی GR-plan5120


 • 4 هسته 4096 مگاهرتز پردازنده
 • 5120 مگابایت رم
 • 150 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner آلمان مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel
سرور مجازی GR-plan6144


 • 5 هسته 6144 مگاهرتز پردازنده
 • 6144 مگابایت رم
 • 150 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner آلمان مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • KVM Virtualizor Demo ControlPanel