هاست ویندوز پلن پایه 2016


 • 200 مگابایت فضای وب سایت
 • 2.5 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • 5 عدد تعداد ایمیل
 • ASP, FrontPage امکانات برنامه نویسی
 • MS Access Database قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Application Pool اختصاصی و قابل تنظیم امکانات تکمیلی
هاست ویندوز پلن استاندارد 2016


 • 500 مگابایت فضای وب سایت
 • 7 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • 10 عدد تعداد ایمیل
 • ASP.Net 1.1/2.0/3.5/4.0 امکانات برنامه نویسی
 • MS SQL Server 2012 قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Application Pool اختصاصی و قابل تنظیم امکانات تکمیلی
هاست ویندوز پلن ویژه 2016


 • 1000 مگابایت فضای وب سایت
 • 10 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • 20 عدد تعداد ایمیل
 • ASP.Net 1.1/2.0/3.5/4.0 امکانات برنامه نویسی
 • MS SQL Server 2012 قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Application Pool اختصاصی و قابل تنظیم امکانات تکمیلی
هاست ویندوز پلن پیشرفته 2016


 • 2000 مگابایت فضای وب سایت
 • 10 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • 20 عدد تعداد ایمیل
 • ASP.Net 1.1/2.0/3.5/4.0 امکانات برنامه نویسی
 • MS SQL Server 2012 قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Application Pool اختصاصی و قابل تنظیم امکانات تکمیلی