هاست لینوکس پلن پایه


  • 200 مگابایت فضای وب سایت
  • نامحدود پهنای باند مجاز ماهیانه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود اکانت FTP
  • نامحدود افزودن دامنه
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ساب دامین
  • آمریکا / آلمان / ایران محل دیتا سنتر
  • NVMe تکنولوژی استوریج
  • LiteSpeed وب سرور
  • CPanel کنترل پنل
  • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
  • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
  • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
  • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
  • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
هاست لینوکس پلن استاندارد


  • 500 مگابایت فضای وب سایت
  • نامحدود پهنای باند مجاز ماهیانه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود اکانت FTP
  • نامحدود افزودن دامنه
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ساب دامین
  • آمریکا / آلمان / ایران محل دیتا سنتر
  • NVMe تکنولوژی استوریج
  • LiteSpeed وب سرور
  • CPanel کنترل پنل
  • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
  • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
  • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
  • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
  • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
هاست لینوکس پلن ویژه


  • 1000 مگابایت فضای وب سایت
  • نامحدود پهنای باند مجاز ماهیانه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود اکانت FTP
  • نامحدود افزودن دامنه
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ساب دامین
  • آمریکا / آلمان / ایران محل دیتا سنتر
  • NVMe تکنولوژی استوریج
  • LiteSpeed وب سرور
  • CPanel کنترل پنل
  • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
  • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
  • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
  • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
  • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
هاست لینوکس پلن پیشرفته


  • 2000 مگابایت فضای وب سایت
  • نامحدود پهنای باند مجاز ماهیانه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود اکانت FTP
  • نامحدود افزودن دامنه
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ساب دامین
  • آمریکا / آلمان / ایران محل دیتا سنتر
  • NVMe تکنولوژی استوریج
  • LiteSpeed وب سرور
  • CPanel کنترل پنل
  • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
  • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
  • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
  • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
  • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار