هاست لینوکس پلن پایه


 • 200 مگابایت فضای وب سایت
 • نامحدود پهنای باند مجاز ماهیانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • آمریکا / آلمان / ایران محل دیتا سنتر
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
 • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
هاست لینوکس پلن استاندارد


 • 500 مگابایت فضای وب سایت
 • نامحدود پهنای باند مجاز ماهیانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • آمریکا / آلمان / ایران محل دیتا سنتر
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
 • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
هاست لینوکس پلن ویژه


 • 1000 مگابایت فضای وب سایت
 • نامحدود پهنای باند مجاز ماهیانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • آمریکا / آلمان / ایران محل دیتا سنتر
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
 • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
هاست لینوکس پلن پیشرفته


 • 2000 مگابایت فضای وب سایت
 • نامحدود پهنای باند مجاز ماهیانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • آمریکا / آلمان / ایران محل دیتا سنتر
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
 • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار