هاست لینوکس اکونومیک پلن پایه


 • 200 مگابایت فضای وب سایت
 • 10 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • 5 عدد تعداد ایمیل
 • 1 عدد اکانت FTP
 • 1 عدد افزودن دامنه
 • 1 عدد تعداد پارک دامین
 • SSD تکنولوژی استوریج
 • LiteSpeed وب سرور
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • CPanel کنترل پنل
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
 • ماهیانه بک آپ گیری
 • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
 • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
هاست لینوکس اکونومیک پلن استاندارد


 • 500 مگابایت فضای وب سایت
 • 20 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • 10 عدد تعداد ایمیل
 • 2 عدد اکانت FTP
 • 2 عدد افزودن دامنه
 • 2 عدد تعداد پارک دامین
 • SSD تکنولوژی استوریج
 • LiteSpeed وب سرور
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • CPanel کنترل پنل
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
 • ماهیانه بک آپ گیری
 • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
 • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
هاست لینوکس اکونومیک پلن ویژه


 • 1000 مگابایت فضای وب سایت
 • 30 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • 20 عدد تعداد ایمیل
 • 3 عدد اکانت FTP
 • 3 عدد افزودن دامنه
 • 3 عدد تعداد پارک دامین
 • SSD تکنولوژی استوریج
 • LiteSpeed وب سرور
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • CPanel کنترل پنل
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
 • ماهیانه بک آپ گیری
 • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
 • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
هاست لینوکس اکونومیک پلن پیشرفته


 • 2000 مگابایت فضای وب سایت
 • 40 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • 40 عدد تعداد ایمیل
 • 4 عدد اکانت FTP
 • 4 عدد افزودن دامنه
 • 4 عدد تعداد پارک دامین
 • SSD تکنولوژی استوریج
 • LiteSpeed وب سرور
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • CPanel کنترل پنل
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری نسخه PHP
 • ماهیانه بک آپ گیری
 • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
 • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار