سرور مجازی مدیریت شده لینوکس ICPX11


 • 2 هسته مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 40 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • CentOS سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • تا 48 ساعت بعد از پرداخت زمان تحویل
 • cPanel / DirectAdmin کنترل پنل
 • LITESPEED / Apache وب سرویس
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی مدیریت شده لینوکس IICX21


 • 2 هسته مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 40 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • CentOS سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • تا 48 ساعت بعد از پرداخت زمان تحویل
 • cPanel / DirectAdmin کنترل پنل
 • LITESPEED / Apache وب سرویس
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی مدیریت شده لینوکس IIICX31


 • 2 هسته مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 80 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • CentOS سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • تا 48 ساعت بعد از پرداخت زمان تحویل
 • cPanel / DirectAdmin کنترل پنل
 • LITESPEED / Apache وب سرویس
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی مدیریت شده لینوکس IVCPX31


 • 4 هسته مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 160 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • CentOS سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • تا 48 ساعت بعد از پرداخت زمان تحویل
 • cPanel / DirectAdmin کنترل پنل
 • LITESPEED / Apache وب سرویس
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی مدیریت شده لینوکس VCPX41


 • 8 هسته مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 240 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • CentOS سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • تا 48 ساعت بعد از پرداخت زمان تحویل
 • cPanel / DirectAdmin کنترل پنل
 • LITESPEED / Apache وب سرویس
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی مدیریت شده لینوکس VICX51


 • 8 هسته مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 32 گیگابایت DDR4 رم
 • 240 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • CentOS سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • تا 48 ساعت بعد از پرداخت زمان تحویل
 • cPanel / DirectAdmin کنترل پنل
 • LITESPEED / Apache وب سرویس
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی مدیریت شده لینوکس VIICCX11


 • 2 هسته مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 80 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • CentOS سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • تا 48 ساعت بعد از پرداخت زمان تحویل
 • cPanel / DirectAdmin کنترل پنل
 • LITESPEED / Apache وب سرویس
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی مدیریت شده لینوکس VIIICCX21


 • 4 هسته مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 160 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • CentOS سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • تا 48 ساعت بعد از پرداخت زمان تحویل
 • cPanel / DirectAdmin کنترل پنل
 • LITESPEED / Apache وب سرویس
 • Hetzner Consol ControlPanel