C2 Plan


 • 1 هسته vCPU پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 20 گیگابایت هارد دیسک
 • 2 ترابایت پهنای باند
 • 100 مگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر اروپا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • لینوکس سیستم عامل
 • اشتراکی منابع
 • پورت شبکه 1 گیگابیت - پشتیبانی روزانه و هفتگی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • OpenVZ Demo ControlPanel
C4 Plan


 • 1 هسته vCPU پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 40 گیگابایت هارد دیسک
 • 4 ترابایت پهنای باند
 • 100 مگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر اروپا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • لینوکس سیستم عامل
 • اشتراکی منابع
 • پورت شبکه 1 گیگابیت - پشتیبانی روزانه و هفتگی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • OpenVZ Demo ControlPanel
C8 Plan


 • 2 هسته vCPU پردازنده
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 80 گیگابایت هارد دیسک
 • 8 ترابایت پهنای باند
 • 100 مگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر اروپا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • لینوکس سیستم عامل
 • اشتراکی منابع
 • پورت شبکه 1 گیگابیت - پشتیبانی روزانه و هفتگی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • OpenVZ Demo ControlPanel
C16 Plan


 • 4 هسته vCPU پردازنده
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 160 گیگابایت هارد دیسک
 • 16 ترابایت پهنای باند
 • 100 مگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر اروپا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • لینوکس سیستم عامل
 • اشتراکی منابع
 • پورت شبکه 1 گیگابیت - پشتیبانی روزانه و هفتگی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • OpenVZ Demo ControlPanel
C24 Plan


 • 6 هسته vCPU پردازنده
 • 24 گیگابایت DDR4 رم
 • 240 گیگابایت هارد دیسک
 • 24 ترابایت پهنای باند
 • 100 مگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر اروپا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • لینوکس سیستم عامل
 • اشتراکی منابع
 • پورت شبکه 1 گیگابیت - پشتیبانی روزانه و هفتگی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • OpenVZ Demo ControlPanel
C32 Plan


 • 8 هسته vCPU پردازنده
 • 32 گیگابایت DDR4 رم
 • 320 گیگابایت هارد دیسک
 • 32 ترابایت پهنای باند
 • 100 مگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر اروپا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • لینوکس سیستم عامل
 • اشتراکی منابع
 • پورت شبکه 1 گیگابیت - پشتیبانی روزانه و هفتگی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • OpenVZ Demo ControlPanel