0.25 TB


 • 1 هسته vCPU پردازنده
 • 0.25 گیگابایت DDR4 رم
 • 256 گیگابایت هارد دیسک
 • 2 ترابایت پهنای باند
 • 100 مگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر اروپا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • لینوکس سیستم عامل
 • اشتراکی منابع
 • پورت شبکه 1 گیگابیت - پشتیبانی روزانه و هفتگی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • OpenVZ Demo ControlPanel
0.5 TB


 • 1 هسته vCPU پردازنده
 • 0.5 گیگابایت DDR4 رم
 • 512 گیگابایت هارد دیسک
 • 4 ترابایت پهنای باند
 • 100 مگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر اروپا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • لینوکس سیستم عامل
 • اشتراکی منابع
 • پورت شبکه 1 گیگابیت - پشتیبانی روزانه و هفتگی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • OpenVZ Demo ControlPanel
1 TB


 • 1 هسته vCPU پردازنده
 • 1 گیگابایت DDR4 رم
 • 1024 گیگابایت هارد دیسک
 • 8 ترابایت پهنای باند
 • 100 مگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر اروپا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • لینوکس سیستم عامل
 • اشتراکی منابع
 • پورت شبکه 1 گیگابیت - پشتیبانی روزانه و هفتگی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • OpenVZ Demo ControlPanel
2 TB


 • 1 هسته vCPU پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 2048 گیگابایت هارد دیسک
 • 16 ترابایت پهنای باند
 • 100 مگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر اروپا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • لینوکس سیستم عامل
 • اشتراکی منابع
 • پورت شبکه 1 گیگابیت - پشتیبانی روزانه و هفتگی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • OpenVZ Demo ControlPanel
3 TB


 • 1 هسته vCPU پردازنده
 • 3 گیگابایت DDR4 رم
 • 3072 گیگابایت هارد دیسک
 • 25 ترابایت پهنای باند
 • 100 مگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر اروپا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • لینوکس سیستم عامل
 • اشتراکی منابع
 • پورت شبکه 1 گیگابیت - پشتیبانی روزانه و هفتگی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • OpenVZ Demo ControlPanel
4 TB


 • 1 هسته vCPU پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 4096 گیگابایت هارد دیسک
 • 32 ترابایت پهنای باند
 • 100 مگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر اروپا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • لینوکس سیستم عامل
 • اشتراکی منابع
 • پورت شبکه 1 گیگابیت - پشتیبانی روزانه و هفتگی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • OpenVZ Demo ControlPanel